โรงเรียนสหประชาสรร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่
14-18 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน

การประชุมความเข้าใจการทำ PA

การประชุมเลื่อนเงินเดือน

การมอบเงินเยี่ยวยา ช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรน่า

แผนที่

ตัวอย่าง

facebook สพป.ชัยภูมิ 1

แผนผังโรงเรียนสหประชาสรร

ข่าวการศึกษา